Specialister på kvalitativa undersökningar

Varumärkesundersökningar

I våra kvalitativa varumärkesundersökningar belyser vi hur ert varumärke uppfattas, t.ex. vilka attityder, attribut och egenskaper som relateras till varumärket. I vilken utsträckning är ert varumärke förknippat med era kärnvärden? Våra undersökningar ringar in och visar på om det finns allvarliga diskrepanser mellan målgruppers bild av varumärket och hur ni vill uppfattas.

Kvalitativa varumärkesundersökningar för djupgående insikter

Via djupintervjuer och fokusgrupper åskådliggör vi på ett grundligt och nyanserat sätt hur ert varumärke uppfattas i viktiga kund- och målgrupper. Vi klarlägger också vilka erfarenheter och intryck som format uppfattningarna om varumärket. I våra varumärkesundersökningar belyser vi även hur ert varumärke uppfattas i jämförelse med konkurrerande varumärken. Vi levererar grundläggande insikter för att ni ska kunna bedriva ett framgångsrikt varumärkesarbete och stärka er position på marknaden.

Projektiva tekniker

För att komma åt föreställningar och intryck som inte är omedelbart tillgängliga i intervju-personernas medvetande arbetar vi med projektiva tekniker. Genom projektiva övningar inbjuds intervjupersonerna att uttrycka sig kring varumärket på ett annorlunda, lekfullt och ocensurerat vis. Genom projektionerna strävar vi efter att få ta del av intervjupersonernas emotionella, mindre rationella uppfattningar och inställningar.

Några användningsområden

  • Inför line extension. Ni får tydliga svar på om en ny produkt eller tjänst kan adderas under befintligt varumärke med bibehållen trovärdighet samt vad det beror på
  • Inför utveckling av kommunikativa plattformar
  • Beslutsunderlag vid utformning av varumärkesstrategier
  • Nyanserar frågorna i era kvantitativa varumärkesundersökningar vilket ökar precisionen och validiteten

Kontakta oss så berättar vi mer om våra kvalificerade kvalitativa varumärkesundersökningar