Specialister på kvalitativa undersökningar

Informella telefonintervjuer

Visus genomför kvalificerade telefonintervjuer som håller lika hög kvalitet som våra personliga djupintervjuer. Djupintervjuer via telefon är ett kostnadseffektivt alternativ om du t.ex. vill göra en marknadsundersökning i flera geografiska områden.

Telefonintervjuer inom B2B & B2C

Vi har goda erfarenheter av att göra informella telefonintervjuer inom såväl Business to Business (B2B) som Business to Consumer (B2C). Telefonundersökningarna kan avse såväl produkter som tjänster. Vi kan även testa information i kundundersökningarna genom att göra material tillgängligt via webben under intervjun.

Detaljrika och nyanserade svar från dina kunder

Förhållningssättet i Visus telefonundersökningar är detsamma som i våra personliga djupintervjuer. Det vill säga, vi ställer öppna frågor som tillåter intervjupersonerna att spontant ta upp de aspekter som de själva upplever som viktiga. Vi följer sedan upp svaren med fördjupande följdfrågor. De informella telefonintervjuerna förbokas på samma sätt som personliga djupintervjuer för att skapa bra förutsättningar för samtalen. Utifrån insikterna från våra kundundersökningar över telefon gör vi en detaljrik och djupgående analys som presenterar resultatet på ett tydligt sätt och ger förslag på åtgärder.

Kompetenta och erfarna intervjuare

De informella intervjuerna genomförs endast av Visus Market Research AB:s kvalificerade medarbetare för att samtalen ska bli riktigt uttömmande. Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer!