Specialister på kvalitativa undersökningar

Målgruppsanalys

Hur väl känner du dina viktigaste målgrupper? Vet du vad som är viktigt för dom? Vi menar, vad som egentligen är viktigt för dem. Våra kvalitativa målgruppsanalyser beskriver aktuella målgruppers motiv, behov, beteenden och önskemål. Ni får insikter som gör det möjligt att utforma tjänster och produkter som möter målgrupperna såväl funktionellt som emotionellt.

Bli mer relevant för kunderna efter en marknadssegmentering

Utifrån en målgruppsanalys kan vi även göra en kundsegmentering. Olika kundsegment/marknadssegment beskrivs framförallt utifrån psykografiska variabler (livsstilsvariabler) men också i demografiska, geografiska och socioekonomiska. Utifrån undersökningens resultat kan du kommunicera med dina befintliga och potentiella kunder på ett mer träffsäkert sätt. Resultaten från våra analyser underlättar även er fortsatta utveckling av produkter och tjänster då den baseras på vad som är viktigt för olika marknadssegment.

Lång erfarenhet av målgruppsanalyser

Vår kompetens avseende kvalitativa målgruppsanalyser är hög och vi har också genomfört dessa analyser inom ett stort antal branscher.
Kontakta oss gärna genom vårt kontaktformulär eller ring oss så berättar vi mer!

  

Kundcase

Mackmyra Whisky

”Matiga och bra resultat. Ett otroligt bra verktyg att arbeta vidare med”
Mackmyra Svensk Whisky grundades 1999. Verksamheten utgår från Mackmyra Whiskyby strax utanför Gävle och företaget har ett av världens modernaste destillerier. Sara Klingberg, Brand Manager, tog kontakt med Visus för att få hjälp med en marknadsundersökning. Mackmyra ville få ökad kunskap och djupare förståelse för hur konsumenter upplever, värderar och förhåller sig till Mackmyras produkter och varumärke. - Det har varit väldigt positivt att jobba med Visus, säger Sara. Vi har haft en bra dialog och vi bjöds in och involverades i upplägg och frågeställningar. Läs vidare här.