Specialister på kvalitativa undersökningar

Kundundersökningar med
fokusgrupper och gruppdiskussioner

Har du frågeställningar av mer framåtriktad karaktär, t. ex. när du vill stämma av ett nytt koncept, menar vi på Visus att fokusgrupper är en lämplig metod. Vi låter exempelvis potentiella kunder diskutera dina frågeställningar och ta ställning till tjänster och produkter. De insikter som genereras i fokusgrupperna ligger sedan till grund för justeringar och vidareutveckling.

Fördelen med gruppdiskussioner

Fördelen med gruppdiskussioner är att deltagarna får möjlighet att reagera och respondera på varandras uppfattningar. På så sätt blir flera olika perspektiv och erfarenheter belysta. Ett brett spektrum av reaktioner, infallsvinklar och argument ventileras och värderas, vilket ger värdefulla insikter om bland annat målgruppers motiv, behov och preferenser. Den här kreativa processen är svårare att få till i enskilda intervjuer.

Så fungerar våra undersökningar med fokusgrupper

I regel medverkar sex till åtta personer som diskuterar de aktuella frågeställningarna under ledning  av en erfaren och kompetent moderator. Vi erbjuder även våra kunder att följa dialogen i realtid bakom en s k one way screen. På så sätt får du, utifrån vad som framkommit under gruppdiskussionen möjlighet att ställa ytterligare följdfrågor till de medverkande deltagarna. 

Få bättre insikter med kundundersökningar

Våra kunder uttrycker explicit att våra kundundersökningar med fokusgrupper ger dem nya insikter, att undersökningarna känns genomarbetade och leder dem framåt i deras arbete. Välkommen att kontakta oss om du vill vet mer, fyll i vårt kontaktformulär eller ring oss.

Kundcase-fokusgrupper

Kundcase
Bonnier Fastigheter

Bonnier Fastigheter anlitade Visus för att få en analys och ett underlag för hur man skulle utforma Hornstulls nya handelsplats. Visus gick in och gjorde ett kvalitativt koncepttest, via fokusgrupper, som gav en initierad bild av målgruppen och hur den tänker. Utifrån det kunde Bonnier Fastigheter utforma sitt slutliga koncept. Läs mer om kundcase för fokusgrupper här.