Specialister på kvalitativa undersökningar

Våra marknadsundersökningar

För all affärsutveckling behövs insiktsfulla och korrekta beslutsunderlag. Visus erbjuder ett brett spektrum av kvalitativa marknadsundersökningar. Från snabba avkänningar till omfattande marknadsanalyser. Visus är specialiserade på kvalitativa undersökningar och vår styrka är bland annat vår mångåriga och breda erfarenhet av kvalitativ metod. Genom åren har vi byggt upp en hög kompetens som medför att vi kan finna kreativa lösningar på undersökningsproblem, både vad det gäller undersökningsdesign och kostnadseffektivitet, utan att äventyra undersökningarnas tillförlitlighet. Vid presentationer av marknadsundersökningarnas resultat ligger fokus på att föra över en fingertoppskänsla för dina målgruppers motiv, behov och värderingar. Du får således mycket goda insikter i dina aktuella målgrupper.

Vår långa erfarenhet innebär att vi har genomfört undersökningar i de flesta branscher. Våra uppdrag spänner över det mesta. Från vardagliga drycker till komplexa tekniska tjänster. Vi har lika stor erfarenhet av B2B som B2C och koordinerar även internationella marknadsundersökningar. Visus genomför även kombinerade kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra kvalitativa marknadsundersökningar. Vi finns tillgängliga genom kontaktformulär och på telefon.

Vi hjälper exempelvis våra kunder med

Målgruppsanalyser. Vi har t ex hjälpt  Mackmyra Svensk Whisky AB att bättre förstå sina kunder. Läs mer.

Koncepttester

Produkt-, tjänste- och konceptutveckling. Vi har t ex hjälpt  Bonnier Fastigheter AB med utformningen av nya Hornstull. Läs mer.

Informations- och kommunikationstester

Attitydundersökningar. Vi har t ex hjälpt  WSP Sverige AB att få insikt i marknadens syn på BIM (Building Information Modeling). Läs mer.

Läs mer om våra undersökningar.

Några av våra metoder

Fokusgrupper/Gruppdiskussioner

Individuella djupintervjuer

Ad hoc - ”på stan intervjuer”

Informella telefonintervjuer

Etnografiska intervjuer

“Shopper-intervjuer”

Läs mer om våra metoder.