Specialister på kvalitativa undersökningar

Om Visus Market Research

Visus är ett oberoende konsult- och undersökningsföretag som är specialiserade på kvalitativa marknadsundersökningar och utvärderingar. Visus startades 2001 av Ewa Hedberg och Kerstin Lundh Nyman. Båda har arbetat i branschen sedan början av 1980-talet.


Visus medarbetare har akademisk examen inom beteende­vetenskap, företagsekonomi, statistik och marknadsföring.

Visus styrka är främst vår mångåriga och breda erfarenhet av kvalitativa marknadsundersökningar. Vi har byggt upp en hög kompetens inom området som medför att vi kan finna kreativa lösningar på undersökningsproblem - både vad det gäller undersökningsdesign och kostnadseffektivitet utan att äventyra undersökningarnas tillförlitlighet. Visus genomför även kombinerade kvalitativa och kvantitativa undersökningar.

Vårt kontor ligger i ett före detta bryggeri på Södermalm, nära Medborgarplatsen.


Visus är medlemmar i

  • ESOMAR (European Society of Opinion and Marketing Research) och följer dess regler för marknads­undersökningar vilket garanterar god undersökningsetik
  • SÖK (Föreningen Sveriges Marknadsundersökare)
  • Svanens nätverk Köp Miljömärkt.