Specialister på kvalitativa undersökningar

Kontakta Visus

Visus Market Research AB c/o Kerstin Nyman
Garvkroksvägen 3, 133 36 Saltsjöbaden, Sweden
E-mail: visus@visusab.se

Visus seniorkonsulter:

Ewa Hedberg, VD, Partner, projektledare
Fil kand med beteendevetenskaplig inriktning
Tel 0708 736177

Kerstin Lundh Nyman, Partner, projektledare
Civilekonom
Tel 070 7495456