Specialister på kvalitativa undersökningar

Kontakta Visus

Visus Market Research AB
Åsögatan 119, 116 24 Stockholm, Sweden (Karta)

Telefon: +46 8 642 34 00
Fax: +46 8 642 81 00
E-mail: visus@visusab.se

Visus seniorkonsulter:

Ewa Hedberg, VD, Partner, projektledare
Fil kand med beteendevetenskaplig inriktning

Kerstin Lundh Nyman, Partner, projektledare
Civilekonom

Nina Miöen, Projektledare Civilekonom, beteendevetenskap