Specialister på kvalitativa undersökningar

     

Svenska Turistföreningen, STF

"Vi har fått svart på vitt vad vi ska göra"

Carina Hakenäs är Chef Medlem på STF, som är en ideell medlemsorganisation med djupa rötter inom svensk natur- och kulturturism. Föreningen har drygt 240 000 medlemmar. STFs uppdrag är att få människor att upptäcka Sverige. Medlemmarna möjliggör STFs arbete att göra unika natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla att upptäcka – både idag och imorgon.

STF är en av Sveriges största remissinstanser inom turism, framförallt kopplat till natur och kultur.

- Jag ville göra den här kvalitativa undersökningen för att få mer insikter i hur medlemmarna värderar STF och sitt medlemskap, säger Carina Hakenäs. -Jag ville få veta vilka motiv som driver medlemmarnas lojalitet. Det var jätteintressant när vi fick resultaten. Det fanns betydligt fler emotionella motiv för att vara medlem än vad organisationen själv trodde. Det var verkligen en viktig insikt för organisationen. STF har också använt undersökningens resultat för att utveckla sin kvantitativa medlemsundersökning. Numera mäts även en palett av emotionella motiv för medlemskap i STF.

Carina menar att STF genom undersökningen fick insikter i hur de skulle arbeta vidare för att stärka medlemskapet. - Det var verkligen input till vår strategi, vad vi verkligen ska fokusera och jobba på.

STF använder fortfarande insikterna från undersökningen trots att det är några år sedan den genomfördes. – Det var otroligt väl investerade pengar, vi använder insikterna jättemycket. T ex i vår grundutbildning, i introduktioner och på regionträffar. I undersökningen kom det också fram att STF, på ett tydligare sätt, borde berätta vad föreningen gör. Något föreningen tog fasta på när utformade sin nya webb.

Visus sätt att ta sig an projektet, t ex genom att föra diskussioner kring vilka STFs utmaningar var, vad STF ville använda resultaten till och vad STF ville åstadkomma i framtiden var något som Carina särskilt uppskattade. - Att de verkligen tog de diskussionerna. Det tycker jag verkligen är en kvalitetsstämpel. Jag kände mig trygg direkt.

Carina Hakenäs

Carina Hakenäs

Chef Medlem på STF