Specialister på kvalitativa undersökningar

     

Mackmyra Whisky

”Matiga och bra resultat. Ett otroligt bra verktyg att arbeta vidare med”

Mackmyra Svensk Whisky grundades 1999. Verksamheten utgår från Mackmyra Whiskyby strax utanför Gävle och företaget har ett av världens modernaste destillerier. Sara Klingberg, Brand Manager, tog kontakt med Visus för att få hjälp med en marknadsundersökning. Mackmyra ville få ökad kunskap och djupare förståelse för hur konsumenter upplever, värderar och förhåller sig till Mackmyras produkter och varumärke. - Det har varit väldigt positivt att jobba med Visus, säger Sara. Vi har haft en bra dialog och vi bjöds in och involverades i upplägg och frågeställningar.

Sara är väldigt nöjd med både fokusgrupperna och avrapporteringen. Hon tycker att det har uppkommit bra diskussioner och är imponerad av hur Visus fångat upp enskilda detaljer. Vi har fått ut väldigt matiga och bra resultat som tillsammans med professionell analys och bra rådgivning har gett oss ett otroligt bra verktyg att arbeta vidare med!

Sara är också imponerad av hur Visus lyckades hålla igång samtalet i fokusgrupperna på ett naturligt sätt. - Att få människor att känna sig avslappnade utan att det blir för pushigt i ett sådant här sammanhang är inte helt enkelt! Det är en konst i sig att få folk att känna sig bekväma!

Sara tycker att det var ett bra upplägg att personer med olika befattningar från Mackmyra var med vid någon av de fyra fokusgrupperna. - Vi uppskattade mycket att vi fick sitta bakom en ”one way screen”. Det gjorde att det fanns en bra förståelse för undersökningens resultat vilket underlättade den interna förankringsprocessen. Dessutom blev intervjupersonernas sätt att beskriva oss i de projektiva övningarna i fokusgrupperna en ögonöppnare. - Det är lätt att man internt fastnar i sina diskussioner, och det finns ju så många nyanser som sällan lyfts fram. Vi fick möjlighet att gå igenom allt! Det kändes nästan som vara tillbaka i skolan igen. Vi fick en djupare förståelse istället för bara papper med information.

Sara Klingberg

Brand Manager, Mackmyra Svensk Whisky