Specialister på kvalitativa undersökningar

     

Danone

"Om man verkligen vill förstå sina shoppers i butik är Visus väldigt bra på att förmedla den bilden"

Danone är en av världens ledande mejerikoncerner och är verksamma i fler än 120 länder. För Andreas Sköldberg, Innovations & Strategic Insights Manager, var det självklart att vända sig till Visus när han ville göra en shopperstuide för att bättre förstå dynamiken bakom konsumentbehov och produktval inför kommande produktutveckling och lansering.

För Danone var det viktigt att få träffa konsumenten i köpögonblicket för att få kunskap om varför shoppern gör som den gör och vilka de egentliga drivkrafterna och barriärerna är. - Vi ville stämma av våra ”interna sanningar” mot verkligheten helt enkelt.

Jag har haft förmånen att jobba ihop med Visus tidigare och sett vad de går för, de är professionella. Och jag tycker att man alltid fått ut väldigt mycket mer tack vare Visus långa erfarenhet. De vet vilka följdfrågor de ska ställa, det blir verkligen ett djup i det.

Andreas understryker att han värdesätter att det är Visus erfarna projektledare som själva genomför projekten från ax till limpa. Att det är samma person som presentarerar resultaten som stått i butik och intervjuat konsumenterna. Det är en styrka att de är med hela vägen, från brief, genom samtliga intervjuer och sedan knyter ihop säcken. På så sätt får vi mer nyanserade detaljer när Visus presenterar resultaten. Folk blir väldigt intresserade och diskussionerna bättre.

Via undersökningen fick Danone vägledning och guidning inför utvecklingen av nya koncept. Visus har hjälpt oss att förstå hur en optimal produkt ska se ut. Vi har arbetat fram nya intressanta koncept med hjälp av de insikter vi fick från vårt samarbete med Visus. Avslutningsvis säger Andreas att de även haft nytta av resultaten för att nyansera kvantitativa data då de fått mjuka förklaringar till olika procentsatser.

Andreas Sköldberg

Andreas Sköldberg

Innovations & Strategic Insights Manager, Danone